Security and Society

Projects (offer of Security and Society)

Experts residing in frame of server www.security-society.org on demand realize this types of projects:

PROJEKTY (ponuka Security and Society)

Odborníci pôsobiaci v rámci servera www.security-society.org na základe dopytu realizujú nasledujúce projekty:

List of the organisations involved in Genoa 2001 protests

* Genoa Social Forum
Main organiser of Genoa protests and alternative forum

* ATTAC!
International pressure group for a more equal distribution of wealth

Rozbor štatistických ukazovateľov extrémizmu

Rozbor štatistických ukazovateľov extrémizmu

Záznam z prednášky o islamofóbii

Univerzita Komenského sprostredkovala prednášku profesora Henka Dekkera z Leidenu na tému Islamofobia a jej korene.

Syndicate content