state

NCTC Releases 2009 Counterterrorism Calendar

NCTC Releases 2009 Counterterrorism Calendar

2009 Calendar Highlights:
Contains more counterterrorism information than any previous edition

Development of criminal statistics in Germany from 1938-2003

Abridged Version
Brandenburg
Sachsen-Anhalt
Police Crime Statistics
2003

- Federal Republic of Germany -

Produced by:
Bundeskriminalamt
(Federal Criminal Police Office)

NMV o postupe v oblasti boja s extrémizmom (č. 45/2004)

N a r i a d e n i e ministra vnútra Slovenskej republiky

z 15. júna 2004

o postupe v oblasti boja s extrémizmom a o úlohách monitorovacieho strediska rasizmu a xenofóbie

Správa BIS k pravicovému extrémizmu za rok 2006

Pravicový extremismus
Neonacistické hnutí

Návrh zmeny TZ - extrémistické paragrafy

Materiál zaradený na rokovanie Legislatívnej rady vlády

Názov:

Psychologická podpora objasňování a vyšetřování trestných činů s extremistickým podtextem

Autori článku popisujú náročnosť práce policajtov pri objasňovaní a vyšetrovaní trestných činov s extrémistickým podtextom. Poukazujú na dôležitosť identifikácie a správne posúdenie konkrétnych pohnútok, motívov jednania, ktoré viedli k spáchaniu takýchto trestných činov.

Chapter 5 of Country Reports on Terrorism for 2006

Previous chapters: http://www.security-society.org/?q=node/494 Page
Released by the Office of the Coordinator for Counterterrorism

Country Reports on Terrorism and Patterns of Global Terrorism 2006 (full report)

Background Information: Country Reports on Terrorism and Patterns of Global Terrorism

Terrorism Report Highlights Global Challenge

Terrorism Report Highlights Global Challenge
- International attacks rose 25 percent in 2006
2007-04-30
By David McKeeby
USINFO Staff Writer

Syndicate content