extremism policy material

NMV o postupe v oblasti boja s extrémizmom (č. 45/2004)

N a r i a d e n i e ministra vnútra Slovenskej republiky

z 15. júna 2004

o postupe v oblasti boja s extrémizmom a o úlohách monitorovacieho strediska rasizmu a xenofóbie

Návrh zmeny TZ - extrémistické paragrafy

Materiál zaradený na rokovanie Legislatívnej rady vlády

Názov:

Report on extremism in the Czech Republic in 2005

MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE CZECH REPUBLIC
Security Policy Department

INFORMATION
ON THE ISSUE OF EXTREMISM
IN THE CZECH REPUBLIC IN 2005

Prague 2006

Information on the Issue of Extremism in the Czech Republic in 2005
was presented to the Government of the Czech Republic in the Autonomous Annex to the Report on Public

Report on extremism in the Czech Republic in 2004

MINISTRY OF THE INTERIOR
Security Policy Department

INFORMATION
ON THE ISSUE OF EXTREMISM
IN THE CZECH REPUBLIC
2004

Prague 2005
Table of Contents

I. Introduction 1

II. The Situation in the Czech Republic after its Accession to the European Union 1
2.1 How the Issue of Extremism Is Covered in the Czech Republic 2

Report on extremism in the Czech Republic in 2003

INFORMATION ON
THE ISSUE OF EXTREMISM IN THE
CZECH REPUBLIC IN
2003

CONTENTS

I. Introduction 3

II. The Situation in the Czech Republic prior to its Accession to the European Union 3
2.1 How the Issue of Extremism Is Covered in the Czech Republic 4
2.2 Evaluation of the Czech Republic by International Organisations

Report on extremism in the Czech Republic in 1999

Report on extremism in the Czech Republic in 1999
* Annotation

CONTENTS

1. Introduction
2. Definition of Terms
3. Trends for and Nature of the Extremist Scene in 1999
1. 3.1 The Extremist Scene in the Czech Republic in 1999 (in comparison with 1998)
1. 3.1.1 General Characteristics
2. 3.1.2 Right-wing Extremist Scene

Syndicate content