aktualne.sk: "Slovenskí policajti majú slabý strelecký výcvik"

aktualne.sk, 16.10.2007

Slovenskí policajti majú slabý strelecký výcvik

http://aktualne.centrum.sk/domov/kauzy/clanek.phtml?id=1144052

Článok bol autorom konzultovaný s expertmi Security and Society.