REXTER: "Slovenská pospolitosť včera a dnes"

REXTER 1/2007

Slovenská pospolitosť včera a dnes
Korene, vývoj a program najznámejšej ultrapravicovej záujmovej skupiny na Slovensku

http://www.rexter.cz/clanek.aspx?id=80