Server a médiá (Server and Media)

Server ponúka médiám:
1. odpovede na otázky zo serverom skúmaných oblastí bezpečnostnej politiky,
2. možnosť konzultácie otázok, ktoré chcú novinári adresovať štátnym inštitúciám a vyhodnotenie odpovedí štátnych inštitúcií.

V rubrike Server v médiách sú uvedené odkazy na články, na tvorbe ktorých sa server podieľal resp. v ktorých je server citovaný.